Izmaiņas Balvu novada ADTI datubāzes uzturēšanā no 2023.gada 1.februāra

Informējam, ka no 2023.gada 1.februāra visā Balvu novada teritorijā Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības datu centrs”.

Ja laika periodā līdz 2023.gada 31.janvārim (ieskaitot) tiks iesniegts darbs reģistrācijai Balvu novada ADTI datubāzē (par bijušao Baltinavas un Rugāju novada teritorijām),
bet tas netiks reģistrēts īdz 2023.gada 31.janvārim (ieskaitot), tad darbs būs jāiesniedz reģistrācijai SIA “Mērniecības datu centrs”.

Izmaiņas Jēkabpils novada ADTI datubāzes uzturēšanā no 2022.gada 1.decembra

Informējam, ka no 2022.gada 1.decembra visa Jēkabpils novada teritorijā Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības datu centrs”.

Ja laika periodā līdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot) tiks iesniegts darbs reģistrācijai Jēkabpils novada ADTI datubāzē (par bijušao Aknīstes, Salas un Viesītes novada teritorijām),
bet tas netiks reģistrēts īdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot), tad darbs būs jāiesniedz reģistrācijai SIA “Mērniecības datu centrs”.

Izmaiņas Tukuma novada ADTI datubāzes uzturēšanā

Informējam, ka no 2022.gada 14.jūnija visā Tukuma novada teritorijā (ietver bijušos Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadus) ADTI datubāzi uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.

Atgādinām, ka no 2022.gada 15.februāra Tukuma novada teritorijā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā”.
Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/329936-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-tukuma-novada.

Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.