Izmaiņas Tukuma novada ADTI datubāzes uzturēšanā

Informējam, ka no 2022.gada 14.jūnija visā Tukuma novada teritorijā (ietver bijušos Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadus) ADTI datubāzi uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.

Atgādinām, ka no 2022.gada 15.februāra Tukuma novada teritorijā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā”.
Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/329936-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-tukuma-novada.

Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.

Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Aizkraukles novadā no 2022.gada 1.janvāra

Informējam, ka no 2022.gada 1.janvāra visā Aizkraukles novada teritorijā (ietver bijušos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadus) ADTI datus uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.
No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā arī jauni Saistošie noteikumi Nr.2021/21 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā” (Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/328796-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-aizkraukles-novada).
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.

Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Lubānas novadā no 2021.gada 1.oktobra

Informējam, ka saskaņā ar Madonas novada domes pieņemtiem lēmumiem, no 2021.gada 1.oktobra bijušā Lubānas novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
Iesniedzot darbus uz reģistrāciju laika posmā līdz 2021.gada 30.septembrim, lūdzam ņemt vērā to, ka ja darbs netiks reģistrēts bijušā Lubānas novada ADTI datu bāzē līdz 30.09.2021 (ieskaitot), tad tas atkārtoti būs jāiesniedz reģistrācijai Madonas novada ADTI datubāzē ( SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”) pēc 2021.gada 1.oktobra.
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.