Izmaiņas Jēkabpils novada ADTI datubāzes uzturēšanā no 2022.gada 1.decembra

Informējam, ka no 2022.gada 1.decembra visa Jēkabpils novada teritorijā Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības datu centrs”.

Ja laika periodā līdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot) tiks iesniegts darbs reģistrācijai Jēkabpils novada ADTI datubāzē (par bijušao Aknīstes, Salas un Viesītes novada teritorijām),
bet tas netiks reģistrēts īdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot), tad darbs būs jāiesniedz reģistrācijai SIA “Mērniecības datu centrs”.