Uzsākam darbību Lubānas novadā

Informējam, ka no 2019.gada 7.janvāri sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Lubānas novadā (iepriekš ADTI datus Lubānas novadā uzturēja SIA “GEO mērniecība”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes, Salas un Lubānas novados.

Uzsākam darbību Salas novadā

Informējam, ka no 2019.gada 1.janvāri sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Salas novadā (iepriekš ADTI datus Salas novadā uzturēja SIA “GEO mērniecība”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes un Salas novados.

Pieejamas jaunas GEOscan moduļa versijas

Pašā gada nogalē mūsu klientiem tiek piedāvātas jaunas Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un konvertācijas moduļa GEOscan versijas.

Ir sagatavotas divas jaunas versijas – GEOscan 5.2 un GEOscan 5.3.

Galvenā atšķirtība starp šīm divām GEOscan versijām ir sekojoša :
  • GEOscan 5.2 versija nodrošina informācijas pārbaudi divās dažādās specifikācijās (ADTI un ZKU),
  • GEOscan 5.3 versija darbojas tikai ar ADTI specifikāciju.
Jaunajos GEOscan moduļa versijās ir sekojoši jauninājumi:
  • Ieviesta jauno iespēja – iezīmēt visus teikta veida elementus (poga SELECT), kas iezīmē visus elementus ar vienādiem parametriem,
  • Uzlabota elementu nolasīšana, kas atvieglo datu apstrādi (elementu labošanas logā),
  • Izlabotas iepriekš konstatētās kļūdas.

Ja Jums vēl nav GEOscan moduļa, tad rakstiet uz epastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam! un mēs Jums nodrošināsim iespēju to lietot testa režīmā.

Izmaiņas topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtībā ar LVRTC

Saskaņā ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju, no 2016.gada 1.oktobra tiks mainīta topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtība ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs”.

Turpmāk (no 2016.gada 1.oktobra) VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” topogrāfiskos materiālus pieņems tikai elektroniskā formātā.

Saskaņošanas kārtība ir sekojoša:

  • Sagatavojiet topogrāfiskos materiālus .dgn vai .dwg formātā;
  • Nosūtiet tos uz e-pastu info@lvrtc;
  • trīs nedēļu laikā saņemiet atbildi savā e-pastā.

Informācija sagatavota pamatojoties uz VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (komunikāciju zonas)

No AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) esam saņēmuši LVRTC turējumā esošo komunikāciju izvietojumu zonas pa visu Latvijas teritoriju.

Turpmāk teritorijās, kurās SIA “Ģeotelpsikie risinājumi” uztur ADTI datus, ja uzmērījuma robeža pārklāsies ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņojums ar LVRTC būs obligāts, savukārt ja uzmērījuma robeža nepārklājas ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņot ar LVRTC nav nepieciešams.

LVRTC komunikāciju zona DGN faila formātā (kompresēta ZIP faila formātā) pieejama ŠEIT.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Paziņojam, ka ir notikušas izmaiņas inženierkomunikāciju turētāju sarakstos, ar kuriem ir jāsaskaņo visas topogrāfijas.

“LVRTC informē, ka, ņemot vērā plašo izbūvēto un būvniecības stadijā esošo LVRTC infrastruktūru Latvijas teritorijā kā arī elektronisko sakaru tīklu bojājumu skaitu, kuru cēloņi nereti ir būvniecības sākumposmā, lai samazinātu potenciālo LVRTC infrastruktūras bojājumu risku, LVRTC ir informējis pašvaldības un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētājus par LVRTC infrastruktūras izvietojumu attiecīgajās administratīvajās teritorijās un nepieciešamību veikt topogrāfisko materiālu saskaņošanu ar LVRTC norādītajās administratīvajās teritorijās.”

Turpmāk Aknīstes, Auces, Brocēnu, Ciblas, Jaunjelgavas, Kārsavas, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Rundāles, Vecumnieku un Viļānu novados, kā obligātais būs arī AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” skaņojums visām topogrāfijām.

Precīzu pagastu sarakstu, kur nepieciešams skaņot topogrāfijas ar LVRTC ir atrodams mūsu mājas lapā, sadaļā Kur jāskaņo?

Uzsākam darbību Zilupes novadā

Informējam, ka no šodienas (2015.gada 2.jūnija) sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Zilupes novadā.
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas un Zilupes novados.

Esiet sveicināti mūsu jaunajā mājas lapā

Sveiki, GEOtelpa.lv lapas apmeklētāj!

Beidzot, beidzot tā diena ir klāt – mums ir jauna mājas lapa!!!

Mēs ļoti ceram, ka tagad  informācija par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem būs aptverama daudz vieglāk un saprotamāk.