Izmaiņas Tukuma novada ADTI datubāzes uzturēšanā

Informējam, ka no 2022.gada 14.jūnija visā Tukuma novada teritorijā (ietver bijušos Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadus) ADTI datubāzi uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.

Atgādinām, ka no 2022.gada 15.februāra Tukuma novada teritorijā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā”.
Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/329936-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-tukuma-novada.

Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.