Izmaiņas Balvu novada ADTI datubāzes uzturēšanā no 2023.gada 1.februāra

Informējam, ka no 2023.gada 1.februāra visā Balvu novada teritorijā Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības datu centrs”.

Ja laika periodā līdz 2023.gada 31.janvārim (ieskaitot) tiks iesniegts darbs reģistrācijai Balvu novada ADTI datubāzē (par bijušao Baltinavas un Rugāju novada teritorijām),
bet tas netiks reģistrēts īdz 2023.gada 31.janvārim (ieskaitot), tad darbs būs jāiesniedz reģistrācijai SIA “Mērniecības datu centrs”.