Papildus ADTI datu lejupielādes iespējas

No 2020.gada 22.septembra modulī ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē www.lvmgeo.lvm.lv ir pieejamas lejupielādei arī ADTI karšu lapas par Dobeles novadu, kā arī no 2020.gada 13.septembra ir pieejamas lejupielādei arī ADTI karšu lapas par Aizkraukles novadu.

Līdz ar to kopējais novadu skaits, par kuriem var lejupielādēt ADTI informāciju ar moduļa ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē www.lvmgeo.lvm.lv ir sasniedzis 22.

Lietotājiem nekādas papildus darbības nav nepieciešams veikt, datu lejupielāde ir pieejama jau tagad.

Izmaiņas www.geokarte.lv darbībā

2020.gada 17.augustā SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” publicēja vietni www.geokarte.lv, kā galveno prioritāti nosakot sekojošus vietnes lietošanas nosacījumus – informācija apskatāma bez reģistrācijas un bez maksas, kā arī piedāvājot bez maksas lejupielādēt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) karšu lapas mērniekiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Vietnes www.geokarte.lv pilnvērtīga darbība turpinājās līdz 2020.gada 4.septembrim, kad tajā tika pārtraukta ADTI un kadastra informācijas attēlošana. Par šo laiku tika noslēgti vairāk kā 30 līgumu ar mērniecības uzņēmumiem par ADTI karšu lapu lejupielādi un kopējais lietotāju skaits, kam bija pieejama šāda iespēja sasniedza 90.

Līdz ar to uzskatām ka SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” realizētā ideja par vietnes www.geokarte.lv realizēšanu ir sevi pilnībā attaisnojusi un šādu principu turpināšana ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” vienu no turpmākās darbības prioritātēm.

Taču atsevišķu ārēju faktoru ietekmē, kas izpaudās kā atsevišķu servisu (ADTI un kadastra informācija) nepieejamību no 2020.gada 4.septembra, vietne www.geokarte.lv no 2020.gada 18.septembra nebūs pieejama.

Taču SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” nekādā mērā nav nolēmusi atteikties no savas koncepcijas un kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM), kuri bija SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” partneri vietnes www.geokarte.lv izstrādē, ir panākuši vienošanos par ADTI datu lejupielādes moduļa ievietošanu LVM izstrādātajā un uzturētajā vietnē www.lvmgeo.lvm.lv.

Tā kā LVM izveidotā vietne www.geokarte.lv tika veidota uz tās pašas bāzes kā www.lvmgeo.lvm.lv, tad lietotājiem, kuri iepriekš lietoja vietni www.geokarte.lv, nebūs nekādu problēmu vai šķēršļu turpmāk veiksmīgi pārorientēties uz jauniem apstākļiem. Pat vairāk, vietnē www.lvmgeo.lvm.lv ir vairāk informācijas un piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašāks.

Kā arī pakalpojums – ADTI karšu lejupielāde, kas tika nodrošināts vietnē www.geokarte.lv, turpmāk ir pieejams vietnē www.lvmgeo.lvm.lv, kā arī iepriekš piešķirtie autorizācijas rekvizīti, piekļuvei ADTI datu lejupielādei, paliek nemainīgi.

Tā kā aicinām izmantot vietnes www.lvmgeo.lvm.lv sniegtās iespējas (tai skaitā ADTI karšu lejupielādi, kas ir realizēts kā atsevišķs modulis).

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par šo tēmu, lūgums sazināties ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” – e-pasts: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!, tālrunis: 27024516.

Darbību uzsāk ģeotelpiskās informācijas publicēšanas portāls www.geokarte.lv

Ar 2020.gada 17.augustu darbību uzsācis jauns ģeotelpiskās informācijas publicēšanas portāls www.geokarte.lv.

Vietne tapusi sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, un ir veidota izmantojot LVM GEO Web Lite platformu. Vietnei ir responsīvs dizains, tā automātiski pielāgojas ierīces ekrāna izmēram, lai lietošana būtu ērta un intuitīva ierīcēs ar dažāda izmēra ekrānu, piemēram, mobilajās ierīcēs.

Portālā pieejamā informācija un pakalpojumi ir iedalīti divās daļās:

 • Publiskā sadaļa, kurā var apskatīt visu pieejamo informāciju un lietot piedāvātos pakalpojumus, kas ir pieejama jebkuram lietotājam bez reģistrācijas;
 • Autorizēto lietotāju sadaļa – ADTI datu lejupielāde, kas, uz doto brīdi, ir pieejama mērniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Pašreiz datu lejupielāde ir pieejama par teritorijām, kurās GEOtelpa uztur ADTI datus.

Vietnē www.geokarte.lv, jebkurš lietotājs (publiskajā sadaļā), bez autorizācijas var veikt sekojošas darbības:

 • Izvēlēties vienu no 14 fona kartēm (Openstreetmap, Ortofoto, Ortofoto infrasarkanajā spektrā u.c),
 • Pieslēgt vai apvienot vairākus ģeotelpiskās informācijas tematiskos slāņus (ADTI informācija, VZD kadastra kartes informācija, ZMNI kadastra kartes informācija, LAD datu informācija, LVRTC komunikāciju zonas, Valsts ģeodēziskā tīkla punktu informācija, informācija par administratīvajām robežām),
 • Meklēt informāciju (pēc adreses, kadastra informācijas, vietvārdiem, ZMNI datiem un LAD datiem),
 • Veidot kartes skata izdrukas,
 • Izmantot marķējuma rīku (atlikt marķierus uz kartes, mērīt attālumus un laukumus, iezīmēt vairākas teritorijas),
 • Saglabāt kartes skatu grāmatzīmes ērtākam darbam.

Kā atsevišķu vietnē pieejamo informāciju vēlamies norādīt slāni ADTI pieejams lejupielādei, kurā ir pieejama informācija par katras lejupielādei pieejamās karšu lapas numuru un pēdējo modifikācijas datumu. Līdz ar to ir iespējams identificēt laiku, kad pēdējo reizi ir aktualizēti dati par šo teritoriju. Papildus tam karšu lapas ir iekrāsotas dažādos toņos, to sadalījums ir sekojošs – līdz 30 dienām, no 30 līdz 180 dienām un vairāk kā 180 dienas.

Plašāka informācija šeit.

Uzsākam darbību Lubānas novadā

Informējam, ka no 2019.gada 7.janvāri sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Lubānas novadā (iepriekš ADTI datus Lubānas novadā uzturēja SIA “GEO mērniecība”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes, Salas un Lubānas novados.

Uzsākam darbību Salas novadā

Informējam, ka no 2019.gada 1.janvāri sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Salas novadā (iepriekš ADTI datus Salas novadā uzturēja SIA “GEO mērniecība”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes un Salas novados.

Pieejamas jaunas GEOscan moduļa versijas

Pašā gada nogalē mūsu klientiem tiek piedāvātas jaunas Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un konvertācijas moduļa GEOscan versijas.

Ir sagatavotas divas jaunas versijas – GEOscan 5.2 un GEOscan 5.3.

Galvenā atšķirtība starp šīm divām GEOscan versijām ir sekojoša :
 • GEOscan 5.2 versija nodrošina informācijas pārbaudi divās dažādās specifikācijās (ADTI un ZKU),
 • GEOscan 5.3 versija darbojas tikai ar ADTI specifikāciju.
Jaunajos GEOscan moduļa versijās ir sekojoši jauninājumi:
 • Ieviesta jauno iespēja – iezīmēt visus teikta veida elementus (poga SELECT), kas iezīmē visus elementus ar vienādiem parametriem,
 • Uzlabota elementu nolasīšana, kas atvieglo datu apstrādi (elementu labošanas logā),
 • Izlabotas iepriekš konstatētās kļūdas.

Ja Jums vēl nav GEOscan moduļa, tad rakstiet uz epastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam! un mēs Jums nodrošināsim iespēju to lietot testa režīmā.

Izmaiņas topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtībā ar LVRTC

Saskaņā ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju, no 2016.gada 1.oktobra tiks mainīta topogrāfisko darbu saskaņošanas kārtība ar VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs”.

Turpmāk (no 2016.gada 1.oktobra) VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” topogrāfiskos materiālus pieņems tikai elektroniskā formātā.

Saskaņošanas kārtība ir sekojoša:

 • Sagatavojiet topogrāfiskos materiālus .dgn vai .dwg formātā;
 • Nosūtiet tos uz e-pastu info@lvrtc;
 • trīs nedēļu laikā saņemiet atbildi savā e-pastā.

Informācija sagatavota pamatojoties uz VAS “Latvijas Radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (komunikāciju zonas)

No AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) esam saņēmuši LVRTC turējumā esošo komunikāciju izvietojumu zonas pa visu Latvijas teritoriju.

Turpmāk teritorijās, kurās SIA “Ģeotelpsikie risinājumi” uztur ADTI datus, ja uzmērījuma robeža pārklāsies ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņojums ar LVRTC būs obligāts, savukārt ja uzmērījuma robeža nepārklājas ar LVRTC komunikāciju zonu, skaņot ar LVRTC nav nepieciešams.

LVRTC komunikāciju zona DGN faila formātā (kompresēta ZIP faila formātā) pieejama ŠEIT.

Topogrāfisko plānu skaņošana ar AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Paziņojam, ka ir notikušas izmaiņas inženierkomunikāciju turētāju sarakstos, ar kuriem ir jāsaskaņo visas topogrāfijas.

“LVRTC informē, ka, ņemot vērā plašo izbūvēto un būvniecības stadijā esošo LVRTC infrastruktūru Latvijas teritorijā kā arī elektronisko sakaru tīklu bojājumu skaitu, kuru cēloņi nereti ir būvniecības sākumposmā, lai samazinātu potenciālo LVRTC infrastruktūras bojājumu risku, LVRTC ir informējis pašvaldības un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētājus par LVRTC infrastruktūras izvietojumu attiecīgajās administratīvajās teritorijās un nepieciešamību veikt topogrāfisko materiālu saskaņošanu ar LVRTC norādītajās administratīvajās teritorijās.”

Turpmāk Aknīstes, Auces, Brocēnu, Ciblas, Jaunjelgavas, Kārsavas, Kokneses, Pļaviņu, Rēzeknes, Rundāles, Vecumnieku un Viļānu novados, kā obligātais būs arī AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” skaņojums visām topogrāfijām.

Precīzu pagastu sarakstu, kur nepieciešams skaņot topogrāfijas ar LVRTC ir atrodams mūsu mājas lapā, sadaļā Kur jāskaņo?