Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Aizkraukles novadā no 2022.gada 1.janvāra

Informējam, ka no 2022.gada 1.janvāra visā Aizkraukles novada teritorijā (ietver bijušos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadus) ADTI datus uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.
No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā arī jauni Saistošie noteikumi Nr.2021/21 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā” (Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/328796-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-aizkraukles-novada).
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.

Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Lubānas novadā no 2021.gada 1.oktobra

Informējam, ka saskaņā ar Madonas novada domes pieņemtiem lēmumiem, no 2021.gada 1.oktobra bijušā Lubānas novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
Iesniedzot darbus uz reģistrāciju laika posmā līdz 2021.gada 30.septembrim, lūdzam ņemt vērā to, ka ja darbs netiks reģistrēts bijušā Lubānas novada ADTI datu bāzē līdz 30.09.2021 (ieskaitot), tad tas atkārtoti būs jāiesniedz reģistrācijai Madonas novada ADTI datubāzē ( SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”) pēc 2021.gada 1.oktobra.
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.

Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Brocēnu novadā no 2021.gada 1.oktobra

Informējam, ka saskaņā ar Saldus novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumu, no 2021.gada 1.oktobra bijušā Brocēnu novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
Iesniedzot darbus uz reģistrāciju laika posmā līdz 2021.gada 30.septembrim, lūdzam ņemt vērā to, ka ja darbs netiks reģistrēts bijušā Brocēnu novada ADTI datu bāzē līdz 30.09.2021 (ieskaitot), tad tas atkārtoti būs jāiesniedz reģistrācijai Saldus novada ADTI datubāzē (SIA  „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”) pēc 2021.gada 1.oktobra.
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.

No 2021.gada 1.janvāra uzsākam ADTI datu bāzes uzturēšanu Tukuma novadā

Informējam, ka no 2021.gada 1.janvāra sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu TUKUMA novadā (iepriekš ADTI datus Tukuma novadā uzturēja SIA “Mērniecības datu centrs”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes, Salas , Lubānas  un Tukuma novados.

Novadu skaits, par kuriem var lejupielādēt ADTI datus vietnē lvmgeo.lvm.lv, palielinās

No 2020.gada 27.novembra modulī ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē https://lvmgeo.lvm.lv ir pieejamas lejupielādei arī ADTI karšu lapas par Neretas un Skrīveru novadiem (ADTI datus šajos novados uztur SIA Baustelle)

Līdz ar to kopējais novadu skaits, par kuriem var lejupielādēt ADTI informāciju ar moduļa ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē https://vmgeo.lvm.lv ir sasniedzis 24.

Lietotājiem nekādas papildus darbības nav nepieciešams veikt, datu lejupielāde ir pieejama jau tagad.

Papildus ADTI datu lejupielādes iespējas

No 2020.gada 22.septembra modulī ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē www.lvmgeo.lvm.lv ir pieejamas lejupielādei arī ADTI karšu lapas par Dobeles novadu, kā arī no 2020.gada 13.septembra ir pieejamas lejupielādei arī ADTI karšu lapas par Aizkraukles novadu.

Līdz ar to kopējais novadu skaits, par kuriem var lejupielādēt ADTI informāciju ar moduļa ADTI karšu lapu nomenklatūras vizualizācijai un ADTI karšu lapu autorizētai lejupielādei vietnē www.lvmgeo.lvm.lv ir sasniedzis 22.

Lietotājiem nekādas papildus darbības nav nepieciešams veikt, datu lejupielāde ir pieejama jau tagad.

Izmaiņas www.geokarte.lv darbībā

2020.gada 17.augustā SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” publicēja vietni www.geokarte.lv, kā galveno prioritāti nosakot sekojošus vietnes lietošanas nosacījumus – informācija apskatāma bez reģistrācijas un bez maksas, kā arī piedāvājot bez maksas lejupielādēt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) karšu lapas mērniekiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Vietnes www.geokarte.lv pilnvērtīga darbība turpinājās līdz 2020.gada 4.septembrim, kad tajā tika pārtraukta ADTI un kadastra informācijas attēlošana. Par šo laiku tika noslēgti vairāk kā 30 līgumu ar mērniecības uzņēmumiem par ADTI karšu lapu lejupielādi un kopējais lietotāju skaits, kam bija pieejama šāda iespēja sasniedza 90.

Līdz ar to uzskatām ka SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” realizētā ideja par vietnes www.geokarte.lv realizēšanu ir sevi pilnībā attaisnojusi un šādu principu turpināšana ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” vienu no turpmākās darbības prioritātēm.

Taču atsevišķu ārēju faktoru ietekmē, kas izpaudās kā atsevišķu servisu (ADTI un kadastra informācija) nepieejamību no 2020.gada 4.septembra, vietne www.geokarte.lv no 2020.gada 18.septembra nebūs pieejama.

Taču SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” nekādā mērā nav nolēmusi atteikties no savas koncepcijas un kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM), kuri bija SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” partneri vietnes www.geokarte.lv izstrādē, ir panākuši vienošanos par ADTI datu lejupielādes moduļa ievietošanu LVM izstrādātajā un uzturētajā vietnē https://lvmgeo.lvm.lv.

Tā kā LVM izveidotā vietne www.geokarte.lv tika veidota uz tās pašas bāzes kā https://lvmgeo.lvm.lv, tad lietotājiem, kuri iepriekš lietoja vietni www.geokarte.lv, nebūs nekādu problēmu vai šķēršļu turpmāk veiksmīgi pārorientēties uz jauniem apstākļiem. Pat vairāk, vietnē https://lvmgeo.lvm.lv ir vairāk informācijas un piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašāks.

Kā arī pakalpojums – ADTI karšu lejupielāde, kas tika nodrošināts vietnē www.geokarte.lv, turpmāk ir pieejams vietnē https://lvmgeo.lvm.lv, kā arī iepriekš piešķirtie autorizācijas rekvizīti, piekļuvei ADTI datu lejupielādei, paliek nemainīgi.

Tā kā aicinām izmantot vietnes https://lvmgeo.lvm.lv sniegtās iespējas (tai skaitā ADTI karšu lejupielādi, kas ir realizēts kā atsevišķs modulis).

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par šo tēmu, lūgums sazināties ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” – e-pasts: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!, tālrunis: 27024516.