Noderīgas saites

AS “Latvijas valsts meži” ģeotelpiskās informācijas pubicēšanas portāls (www.lvmgeo.lvm.lv)
SIA “Latvijasmernieks.lv” – Visu veidu mērniecības darbi (www.latvijasmernieks.lv)
Valsts zemes dienests (www.vzd.gov.lv)
VZD datu publicēšanas portāls (www.kadastrs.lv)
VA “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” (www.lgia.gov.lv)
Karšu pārlūks (kartes.lgia.gov.lv)
LR Uzņēmumu reģistrs (www.ur.gov.lv)
Likumi (www.likumi.lv)D
Informācija par Latvijas uzņēmumiem un iestādēm (www.firmas.lv)
Portāls par aktivitātēm mērniecībā (www.mernieks.lv)