Izmaiņas www.geokarte.lv darbībā

2020.gada 17.augustā SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” publicēja vietni www.geokarte.lv, kā galveno prioritāti nosakot sekojošus vietnes lietošanas nosacījumus – informācija apskatāma bez reģistrācijas un bez maksas, kā arī piedāvājot bez maksas lejupielādēt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) karšu lapas mērniekiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Vietnes www.geokarte.lv pilnvērtīga darbība turpinājās līdz 2020.gada 4.septembrim, kad tajā tika pārtraukta ADTI un kadastra informācijas attēlošana. Par šo laiku tika noslēgti vairāk kā 30 līgumu ar mērniecības uzņēmumiem par ADTI karšu lapu lejupielādi un kopējais lietotāju skaits, kam bija pieejama šāda iespēja sasniedza 90.

Līdz ar to uzskatām ka SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” realizētā ideja par vietnes www.geokarte.lv realizēšanu ir sevi pilnībā attaisnojusi un šādu principu turpināšana ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” vienu no turpmākās darbības prioritātēm.

Taču atsevišķu ārēju faktoru ietekmē, kas izpaudās kā atsevišķu servisu (ADTI un kadastra informācija) nepieejamību no 2020.gada 4.septembra, vietne www.geokarte.lv no 2020.gada 18.septembra nebūs pieejama.

Taču SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” nekādā mērā nav nolēmusi atteikties no savas koncepcijas un kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM), kuri bija SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” partneri vietnes www.geokarte.lv izstrādē, ir panākuši vienošanos par ADTI datu lejupielādes moduļa ievietošanu LVM izstrādātajā un uzturētajā vietnē https://lvmgeo.lvm.lv.

Tā kā LVM izveidotā vietne www.geokarte.lv tika veidota uz tās pašas bāzes kā https://lvmgeo.lvm.lv, tad lietotājiem, kuri iepriekš lietoja vietni www.geokarte.lv, nebūs nekādu problēmu vai šķēršļu turpmāk veiksmīgi pārorientēties uz jauniem apstākļiem. Pat vairāk, vietnē https://lvmgeo.lvm.lv ir vairāk informācijas un piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašāks.

Kā arī pakalpojums – ADTI karšu lejupielāde, kas tika nodrošināts vietnē www.geokarte.lv, turpmāk ir pieejams vietnē https://lvmgeo.lvm.lv, kā arī iepriekš piešķirtie autorizācijas rekvizīti, piekļuvei ADTI datu lejupielādei, paliek nemainīgi.

Tā kā aicinām izmantot vietnes https://lvmgeo.lvm.lv sniegtās iespējas (tai skaitā ADTI karšu lejupielādi, kas ir realizēts kā atsevišķs modulis).

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par šo tēmu, lūgums sazināties ar SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” – e-pasts: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!, tālrunis: 27024516.