Darbību uzsāk ģeotelpiskās informācijas publicēšanas portāls www.geokarte.lv

Ar 2020.gada 17.augustu darbību uzsācis jauns ģeotelpiskās informācijas publicēšanas portāls www.geokarte.lv.

Vietne tapusi sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, un ir veidota izmantojot LVM GEO Web Lite platformu. Vietnei ir responsīvs dizains, tā automātiski pielāgojas ierīces ekrāna izmēram, lai lietošana būtu ērta un intuitīva ierīcēs ar dažāda izmēra ekrānu, piemēram, mobilajās ierīcēs.

Portālā pieejamā informācija un pakalpojumi ir iedalīti divās daļās:

  • Publiskā sadaļa, kurā var apskatīt visu pieejamo informāciju un lietot piedāvātos pakalpojumus, kas ir pieejama jebkuram lietotājam bez reģistrācijas;
  • Autorizēto lietotāju sadaļa – ADTI datu lejupielāde, kas, uz doto brīdi, ir pieejama mērniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Pašreiz datu lejupielāde ir pieejama par teritorijām, kurās GEOtelpa uztur ADTI datus.

Vietnē www.geokarte.lv, jebkurš lietotājs (publiskajā sadaļā), bez autorizācijas var veikt sekojošas darbības:

  • Izvēlēties vienu no 14 fona kartēm (Openstreetmap, Ortofoto, Ortofoto infrasarkanajā spektrā u.c),
  • Pieslēgt vai apvienot vairākus ģeotelpiskās informācijas tematiskos slāņus (ADTI informācija, VZD kadastra kartes informācija, ZMNI kadastra kartes informācija, LAD datu informācija, LVRTC komunikāciju zonas, Valsts ģeodēziskā tīkla punktu informācija, informācija par administratīvajām robežām),
  • Meklēt informāciju (pēc adreses, kadastra informācijas, vietvārdiem, ZMNI datiem un LAD datiem),
  • Veidot kartes skata izdrukas,
  • Izmantot marķējuma rīku (atlikt marķierus uz kartes, mērīt attālumus un laukumus, iezīmēt vairākas teritorijas),
  • Saglabāt kartes skatu grāmatzīmes ērtākam darbam.

Kā atsevišķu vietnē pieejamo informāciju vēlamies norādīt slāni ADTI pieejams lejupielādei, kurā ir pieejama informācija par katras lejupielādei pieejamās karšu lapas numuru un pēdējo modifikācijas datumu. Līdz ar to ir iespējams identificēt laiku, kad pēdējo reizi ir aktualizēti dati par šo teritoriju. Papildus tam karšu lapas ir iekrāsotas dažādos toņos, to sadalījums ir sekojošs – līdz 30 dienām, no 30 līdz 180 dienām un vairāk kā 180 dienas.

Plašāka informācija šeit.