Mainīta Sabiedrības juridiskā adrese

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” informē, ka no 2012.gada 27.februāra Sabiedrībai ir mainījusies juridiskā adrese. Pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

SIA „ĢEOTELPISKIE risinājumi” juridiskā adrese ir:

Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Uzsākam darbību Viļānu un Baltinavas novados

Informējam, ka no 2012.gada 18.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Viļānu un Baltinavas novados.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu un Baltinavas  novados.

Uzsākam darbību Aknīstes un Ciblas novados

Informējam, ka no 2012.gada 1.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Aknīstes un Ciblas novados.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes un Ciblas  novados.

Samazinātas cenas pakalpojumu sniegšanai

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” ar 2011.gada 1.oktobri samazina sniegto pakalpojumu cenas.

Precīzs cenrādis pakalpojumiem ir pieejams sadaļā KLIENTIEM.

Jaunais cenrādis tiks piemērots visiem darbiem, kas tiks iesniegti uz pārbaudi un reģistrēšanu no 2011.gada 1.oktobra.

Tagad arī Kārsavas novads

No 2011.gada 11.jūlija SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Kārsavas novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku  un Kārsavas novados.

Turpinām …

No 2011.gada 1.jūnija SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Vecumnieku novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles  un Vecumnieku novados.

Informējam, ka 2011.gada jūnija sākumā SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi”  parakstīja līgumu par ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Kārsavas novadā un tuvākajā laikā sāks ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu.

Turpinām paplašināties

2011.gada 29.aprīlī SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” parakstīja līgumu ar Vecumnieku novadu un tuvākajā laikā sāks ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Vecumnieku novadā.

Tagad arī Rundāles novads

No 2011.gada 26.aprīļa SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Rundāles novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu  un Rundāles  novados.

Sākam uzturēt ģeotelpiskās informācijas datu bāzi Brocēnu novadā

No 2011.gada 21.marta SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Brocēnu novadā.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes un Brocēnu novados.

Sadarbības partneri

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu AUCES, TĒRVETES un VIESĪTES novados.