Izmaiņas ADTI datu uzturēšanā Aizkraukles novadā no 2022.gada 1.janvāra

Informējam, ka no 2022.gada 1.janvāra visā Aizkraukles novada teritorijā (ietver bijušos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadus) ADTI datus uzturēs SIA  „Ģeotelpiskie risinājumi”.
No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā arī jauni Saistošie noteikumi Nr.2021/21 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā” (Saistošie noteikumi pieejami šeit – https://likumi.lv/ta/id/328796-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-un-izcenojumiem-aizkraukles-novada).
Ja šajā jautājumā ir kādas neskaidrības, lūdzu rakstiet vai zvaniet.