Rēzeknes novads

Rēzeknes novada platība 2809 km2.
Rēzeknes novada teritoriālās vienības:

 • Viļānu pilsēta – 043200
 • Audriņu pagasts – 043400
 • Bērzgales pagasts – 043410
 • Čornajas pagasts – 043420
 • Dekšāres pagasts – 043430
 • Dricānu pagasts – 043440
 • Feimaņu pagasts – 043450
 • Gaigalavas pagasts – 043460
 • Griškānu pagasts – 043470
 • Ilzeskalna pagasts – 043480
 • Kantinieku pagasts – 043490
 • Kaunatas pagasts – 043450
 • Lendžu pagasts – 043510
 • Lūznavas pagasts – 043520
 • Maltas pagasts – 043530
 • Mākoņkalna pagasts – 043540
 • Nagļu pagasts – 043550
 • Nautrēnu pagasts – 043560
 • Ozolaines pagasts – 043570
 • Ozolmuižas pagasts – 043580
 • Pušas pagasts – 043590
 • Rikavas pagasts – 043600
 • Sakstagala pagasts – 043610
 • Silmalas pagasts – 043620
 • Sokolku pagasts – 043630
 • Stoļerovas pagasts  043640
 • Stružānu pagasts – 043650
 • Vērēmu pagasts – 043660
 • Viļānu pagasts – 043670

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa