Vietnes saturs un iespējas

Vietnē www.geokarte.lv ir iespējams:

 • Izvēlēties fona karti (informāciju par pieejamām fona kartēm skatīt zemāk);
 • Izvēlēties tematiskos slāņus (informāciju par pieejamām tematiskiem slāņiem skatīt zemāk);
 • Savietot vairākus tematiskos slāņus;
 • Veikt datu (ADTI karšu lapas) lejupielādi. Pakalpojums pieejams šādiem reģistrētiem lietotājiem:
  • mērniecībā sertificētām personām un to pārstāvētiem uzņēmumiem par visām teritorijām, noslēdzot Licences līgumu ģeotelpisko datu kopas izmantošanai. Pilna informācija par līguma noslēgšanu pieejama šeit;
  • attiecīgo teritoriju pašvaldību pārstāvjiem;
 • Veikt meklēšanu pēc:
  • Adreses;
  • Kadastrs numura;
  • Vietvārda;
  • ZMNI datiem;
  • LAD datiem.
 • Veikt karšu skata izdrukas;
 • Izmantot marķējuma rīku:
  • Atzīmēt punktu kartē;
  • Mērīt attālumu (taisna līnija, vai lauzta līnija);
  • Mērīt platību;
  • Veikt tekstuālas atzīmes uz kartes.
 • Saglabāt kartes skatu grāmatzīmes ērtākam darbam ar www.geokarte.lv vietni.

Pieejamās fona kartes:

Fona karte Apraksts
OpenStreetMap OpenStreetMap fona karte. Kartes dati tiek automātiski atjaunot 3 reizes nedēļā. Datu avots © OpenStreetMap veidotāji.
Fona karte Fona karte veidota izmantojot vairākus datu avotus. Datu avots SIA “ Karšu izdevniecība Jāņa Sēta, Valsts Zemes dienests, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, AS “Latvijas valsts meži”
Melnbalta fona karte Fona karte veidota melnbaltā spektrā, izmantojot vairākus datu avotus. Datu avots SIA “ Karšu izdevniecība Jāņa Sēta, Valsts Zemes dienests, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, AS “Latvijas valsts meži”
Ortofoto karte Fotogrāfisks Zemes virsmas attēls, kas apstrādāts ar fotogrammetrijas metodēm, lai iegūtu atbilstošas kartes vai plāna projekcijas ģeometriskajām īpašībām. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
Ortofoto karte infrasarkanā spektrā Ortofoto kartes infrasarkanajā spektrā ļauj saskatīt īpatnības, kas parastajā spektrā nav pamanāmas, piemēram, veģetācijas īpatnības, kā dēļ infrasarkanā spektra ortofoto sevišķi noderīgs meža un lauksaimniecības nozares servisu lietotājiem. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
LIDAR zemes reljefa modelis

LIDAR zemes reljefa modelis attēlo zemes reljefu bez virszemes objektiem.

LIDAR Zemes reljefa modelis ir veidots, manuāli klasificējot 2013. – 2018. gada aerolāzerskenēšanas datus un izmantojot LIDAR zemes punktu mākoņa slāni ar izšķirtspēju 1 metrs. Modelis pieejams lielākajā daļā Latvijas teritorijas, izņemot Vidzemi, un ļauj saskatīt dabā esošus veidojumus, kas ne vienmēr ir reģistrēti un pieejami datubāzēs esošajā informācijā. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

LIDAR virsmas modelis

LIDAR virsmas modelis attēlo zemi, kādu to veido uz zemes virsmas augošā veģetācija un cilvēku veidotie objekti, piemēram, ēkas. Jāievēro atšķirība – LIDAR zemes reljefa modelis attēlo zemes virsmas reljefu bez veģetācijas un citiem virszemes objektiem. LIDAR virsmas modelis sniedz iespēju saskatīt arī nereģistrētus objektus, ko citādi fiksēt varētu tikai atrodoties dabā.

LIDAR virsmas modelis izstrādāts, izmantojot 2013.-2018. gada aerolāzerskenēšanas datus. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

LIDAR virsmas slīpuma modelis LIDAR virsmas slīpuma modelis attēlo zemes virsmas slīpumu, attēlojot to dažādos toņos atbilstoši nogāzes slīpuma leņķim šādā dalījumā:

 • mazāks par 7°,
 • starp 7° un 11°,
 • lielāks par 11°.

Modelis pieejams lielākajā daļā Latvijas teritorijas, izņemot Vidzemi, un ļauj plānot no zemes slīpuma atkarīgas darbības, piemēram, meža tehnikas izmantošanu.

LIDAR virsmas modelis izstrādāts, izmantojot 2013.-2018. gada aerolāzerskenēšanas datus. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Zemes slīpuma modelis ar augstumlīknēm

Zemes slīpuma modelis ar augstumlīknēm ir veidots kā kombinēts slānis, izmantojot zemes reljefa modeli, attēlojot to atbilstoši nogāzes slīpuma leņķim un pievienojot informāciju par augstumlīknēm jeb izolīnijām. Izolīniju dati ir automātiski ģenerēti, tie izteikti līdzenās zemes reljefa vietās veido cilpas, savienojot iespējami daudz vienādas vērtības augstumpunktus, tādēļ dati uzskatāmi ilustrē dažādus ģeogrāfiskos veidojumus un zemes slīpuma vērtības, izmantojot joslas, kas apzīmē un ierobežo viena augstuma teritorijas. Modelis pieejams Kurzemē, Zemgalē, kā arī daļā Vidzemes un Latgales.

LIDAR virsmas modelis izstrādāts, izmantojot 2013.-2018. gada aerolāzerskenēšanas datus. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

LIDAR veģetācijas virsmas modelis

Veģetācijas virsmas modelis attēlo koku vainaga lapotnes augstumu. Modeļa izveides metodika iekļauj blakus esošos līdzīgos augstuma vērtību sapludināšanu, centrējot koka asi jeb galotni, tādējādi iegūstot uzskatāmu atsevišķu koku dalījumu modelī. Ar modeļa palīdzību ir izdalāmi individuāli koki mežaudzes pirmajā stāvā, kā arī lasāma informācija par mežaudzes biezību.

LIDAR virsmas modelis izstrādāts, izmantojot 2013.-2018. gada aerolāzerskenēšanas datus. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

LĢIA topo karte 1:5000 LĢIA topogrāfiskā karte ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50 000 datu bāzes. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
Topogrāfiskās kartes 1:75000 (1921-1940) Latvijas armijas galvenā štāba topogrāfiskās kartes mērogā 1:75 000 (1921-1940). Šī ir detalizētākā vēsturiskā topogrāfiskā karte visai valsts teritorijai latviešu valodā, ko veidoja un uzturēja Latvijas armijas Galvenā štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas daļa no 1921. – 1940. gadam.
PSRS laika topogrāfiskā karte 1:10000 PSRS laikā veidotā un uzturētā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. Kartei ir ne tikai vēsturiska vērtība, bet tā satur informāciju par izolīnijām jeb augstumlīknēm, kas klāj visu Latvijas teritoriju, kā arī, upju un māju nosaukumiem.
Balts fons Fons, kas nesatur nekādu ģeogrāfisku informāciju, lai nenovērstu uzmanību no apskatāmās informācijas vai veidotu vizuāli vienkāršu un viegli lasāmu izdruku.

Pieejamie tematiskie slāņi:

ADTI pieejams lejupielādei ADTI karšu lapas (planšetes), ko iespējams lejupielādēt. Informācija papildināta ar karšu lapas numuru un pēdējās rediģēšanas datumu. Karšu lapas vizuāli identificējamas pēc to rediģēšanas datuma apzīmēšanai izmantotās krāsas (1-30 dienas, 31-180 dienas un vairāk kā 180 dienas).
VZD kadastrs Jaunākā un precīzākā grafiskā informācija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem – zemes vienībām un būvēm, kā arī to kadastra apzīmējumiem. Datu avots Valsts Zemes dienests.
VZD ADTI karšu lapas Jaunākā un precīzākā grafiskā informācija par apskatei pieejamām VZD datubāzē uzkrātajām ADTI karšu lapām. Datu avots: VZD. Datu avots Valsts Zemes dienests.
VZD ADTI 1:500 Aktuālā grafiskā informācija par pieejamo apskatei VZD datubāzē uzkrāto ADTI informāciju. (dati pieejami sākot no 1:1500 mēroga). Datu avots Valsts Zemes dienests.
LVRTC komunikāciju zonas Grafikā informācija par LVRTC komunikāciju zonām. Datu avots VAS LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS.
Valsts ģeodēziskie punkti Informācija par valsts nozīmes ģeodēziskajiem punktiem. Datu avots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
ZMNI meliorācijas kadastrs Jaunākā un precīzākā informācija par meliorācijas sistēmām Latvijas teritorijā. Datu avots VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
LAD dati Lauku atbalsta dienesta dati.
Administratīvās teritorijas GGrafiska informācija par Latvijas administratīvo teritoriju robežām, piemēram, Valsts robežu, Republikas pilsētu, novadu un pagastu robežu. Datu avots Valsts Zemes dienests.