Uzsākam darbību Lubānas novadā

Informējam, ka no 2019.gada 7.janvāri sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu Lubānas novadā (iepriekš ADTI datus Lubānas novadā uzturēja SIA “GEO mērniecība”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes, Salas un Lubānas novados.