Uzsākam darbību Aknīstes un Ciblas novados

Informējam, ka no 2012.gada 1.janvāra SIA “ĢEOTELPISKIE risinājumi” uzsāka ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Aknīstes un Ciblas novados.

Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes,  Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes un Ciblas  novados.