Samazinātas cenas pakalpojumu sniegšanai

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” ar 2011.gada 1.oktobri samazina sniegto pakalpojumu cenas.

Precīzs cenrādis pakalpojumiem ir pieejams sadaļā KLIENTIEM.

Jaunais cenrādis tiks piemērots visiem darbiem, kas tiks iesniegti uz pārbaudi un reģistrēšanu no 2011.gada 1.oktobra.