Salas novads

Salas novada platība 317 km2.
Salas novada teritoriālās vienības:

  • Salas pagasts – 0568786
  • Sēlpils pagasts – 0568790

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Cenrādis

Novada mājas lapa