No 2021.gada 1.janvāra uzsākam ADTI datu bāzes uzturēšanu Tukuma novadā

Informējam, ka no 2021.gada 1.janvāra sākam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu TUKUMA novadā (iepriekš ADTI datus Tukuma novadā uzturēja SIA “Mērniecības datu centrs”).
Datu izsniegšanas un reģistrācijas kārtība un izcenojumi pieejami mūsu mājas lapā www.geotelpa.lv.
Līdz ar to SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Auces, Tērvetes, Viesītes, Brocēnu, Rundāles, Vecumnieku,  Kārsavas, Aknīstes, Ciblas, Viļānu, Baltinavas, Rugāju, Kokneses,  Pļaviņu,  Rēzeknes, Jaunjelgavas, Ludzas,  Zilupes, Salas , Lubānas  un Tukuma novados.